Księgarnia internetowa strona główna
Strona główna
Dla kobiet Książki dla szkół Książki na wiosnę Techniczne Stali klienci
  0,00 PLN
ok
ok
Przejrzyj kategorie
Albumy krajoznawcze
Biografie
Dzienniki, wspomnienia, listy
Ekonomia, biznes, prawo
Encyklopedie i Słowniki
Geografia, geologia
Języki obce, słowniki
Kolorowanki, wyklejanki
Książki dla dzieci i młodzieży
Literatura inna
Literatura obcojęzyczna
Literatura piękna obca
Literatura piękna polska
Literatura popularnonaukowa
Literatura sensacyjna, kryminał, horror
Medycyna i zdrowie
Militaria wojskowość
Multimedia
Nauka o literaturze
Nauki humanistyczne
Nauki ścisłe i przyrodnicze
Podręczniki, pomoce i lektury szkolne
Poezja dramat
Poradniki - zwierzęta
Przewodniki turystyczne
Psychologia i pedagogika
Reportaż, literatura faktu
Rozrywka, hobby
Sztuka, historia sztuki
Technika i technologia
Wydawnictwa albumowe
Wydawnictwa inne
Przejdź do
Autorzy
Tytuły
Wydawnictwa
Recenzje książek
Fragmenty książek
Polecamy
Menedżer


  Polecamy:
Twoja pozycja w Google
Tatry

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Foryś Iwona (red.)

   aktualnie niedostępna

  Wstecz  

Artykuły ze świata

Każdy kto myśli poważnie o rozwoju swojej firmy, równie poważnie powinien podejść do tematu jakim jest: tworzenie stron internetowych i kreowanie wizerunku w globalnej sieci. Internet stał się medium, w którym każdy podmiot próbuje w jakiś sposób zaistnieć.

Fragment książki: Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Wstęp


Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości od początku lat 90. wykształcił na nowo rynek nieruchomości komercyjnych, czyli nieruchomości, których istotą niezależnie od realizowanych w nich funkcji, jest generowanie zysków dla ich właściciela. Nieruchomościami przynoszącymi zyski dla ich właścicieli stały się biurowce, obiekty handlowe, magazyny i wiele innych, które jeszcze dwadzieścia pięć lat temu stanowiły majątek trwały przedsiębiorstw państwowych i niezbędny element dla realizowanej produkcji. Wiele z dzisiejszych nieruchomości przeznaczonych na wynajem stanowiło wówczas nieruchomości wykorzystywane dla własnych potrzeb przez ich właściciela. Stąd biurowce, magazyny, obiekty handlowe będące własnością przedsiębiorstw państwowych, instytucji i organizacji nie były przedmiotem najmu i obrotu rynkowego. Podobnie obiekty rekreacyjne, hotele czy inne pełniące funkcje użyteczności publicznej. Dopiero przywrócenie właściwego statusu prawu własności oraz konstytucyjne jego gwarancje, a także mechanizmy rynkowe zmieniły podejście do wspomnianych nieruchomości. Stanowiące często kosztochłonny składnik majątku przedsiębiorstw, zbędny w procesach realizacji zadań podstawowych, nieruchomości te stały się obiektami obrotu rynkowego, a dla nowopowstających podmiotów gospodarczych przedmiotem najmu. Wykształcił się rynek nieruchomości, na którym inny podmiot był właścicielem nieruchomości, a inny prowadził w nim działalność gospodarczą - rynek najmu powierzchni.

Ograniczony zasób takich powierzchni, niski ich standard i coraz większy popyt w połowie lat 90. pobudził kapitał i inwestorów, a w efekcie powstawały nowe obiekty biurowe, handlowe, usługowe. Tworzył się rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce, czyli rynek nieruchomości, na którym inwestor angażował własne środki finansowe w nieruchomości, które miały mu zapewnić dochód bieżący z najmu lub dochód kapitałowy. Zysk z inwestycji stał się kryterium opłacalności inwestowania kapitału w nieruchomości, a zarządzanie tymi aktywami procesem realizowanym przez wyspecjalizowane podmioty - licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Niniejsza książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku poruszającą w sposób kompleksowy problematykę zarządzania nieruchomością komercyjną. Specyfika nieruchomości komercyjnych (dochodowych dla właściciela) powoduje, że pozycje, które się ukazały na temat zarządzania nieruchomościami czy najliczniejsze dotyczące zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi okazują się niewystarczające. Nie obejmując złożoności procesów występujących w nieruchomościach komercyjnych pod względem jakościowym i ilościowym wytworzyły na rynku wydawniczym lukę, którą mamy nadzieję wypełni niniejsza książka. Jeżeli wziąć pod uwagę skomplikowane technicznie powierzchnie komercyjne, sięgające w jednym budynku nawet kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych, staje się zrozumiałe, że zarządzanie nimi wymaga specyficznej i interdyscyplinarnej wiedzy. Wiedza ta dotyczy zarówno zarządzania operacyjnego nieruchomością, jak i zarządzania strategicznego, znajomości rynku czy działań marketingowych.

Zarządcę nieruchomości komercyjnych przyrównuje się często do menedżera zarządzającego w imieniu właściciela danym przedsięwzięciem, który realizuje jego strategię. Złożoność tych procesów znajduje odzwierciedlenie w nowych specjalizacjach pojawiających się na rynku nieruchomości komercyjnych takich jak facility manager, property manager, asset manager czy portfolio manager, które są przyszłością polskiego rynku zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Książka jest kompendium wiedzy związanej z zarządzaniem nieruchomością komercyjną, a poszczególne rozdziały dotyczą najistotniejszych w tym procesie zagadnień, aspektów zarządzania interesujących zarówno zarządców funkcjonujących na tym rynku, jak i przygotowujących się do zawodu lub zajmujących się problematyką z czysto teoretycznego punktu widzenia.

Rozdział pierwszy wprowadza w zagadnienia rynku nieruchomości komercyjnych, definiuje nieruchomość komercyjną i klasyfikuje różne ich rodzaje. Wprowadza czytelnika w zakres nowych pojęć takich jak zarządzanie FM i PM, zarządzanie wartością oraz portfelem nieruchomości. Odnosi się również do decyzji inwestycyjnych podejmowanych w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Rozdział drugi jest przyczynkiem do pokazania, iż zarządca nieruchomości komercyjnej realizuje strategię właściciela. Omówiono w nim podstawy teoretyczne zarządzania strategicznego i odniesiono do zarządzania nieruchomościami. Rozdział kończy sformułowanie dwóch skrajnych strategii zarządzania nieruchomością biurową: strategii menedżera i strategii wyjścia z inwestycji, zwracając uwagę czytelnika na wiele pośrednich możliwości.

Wspomniane dwie strategie są kanwą rozdziału trzeciego, który obejmuje zarządzanie strategiczne w praktyce, w tym proces przejmowania nieruchomości komercyjnej do zarządzania i rolę zarządcy w tym procesie zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Rozdział kończą elementy planu zarządzania w odniesieniu do przyjętych strategii zarządzania.

Rozdziały czwarty i piąty dotyczą zarządzania operacyjnego w odniesieniu do najmu, aspektów ekonomiczno-finansowych, zarządzania stanem techniczno-użytkowym nieruchomości komercyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę zarządzania mediami oraz efektywność energetyczną i użytkową obiektów. Podkreślono problematykę bezpieczeństwa technicznego i pożarowego nieruchomości komercyjnych, a także wymagania w odniesieniu do ochrony fizycznej i technicznej nieruchomości.

Jako wprowadzenie do zagadnień poruszonych w rozdziale szóstym zaznaczono rolę działań marketingowych w pracy zarządcy, szczególnie w odniesieniu do budowy strategii marketingowych dla nieruchomości handlowych. Rozdział ten sygnalizuje specyfikę zarządzania nieruchomością handlową, z uwzględnieniem aspektów marketingowych oraz socjologicznych funkcjonowania nowoczesnych centrów handlowych.

Rozdział siódmy został poświęcony nieruchomościom korporacyjnym, procedurom zarządzania nimi, a także standaryzacji procesów obejmujących zarządzanie tak specyficznym zasobem. Rozważania kończy outsourcing zarządzania, typowy dla tego typu nieruchomości.

Dla zobrazowania omawianych problemów oraz praktycznego wykorzystania autorzy zamieścili również wiele załączników w tym umowę o zarządzanie nieruchomością komercyjną, umowę najmu oraz kilka dokumentów uzupełniających, takich jak zakres obowiązków w zakresie zarządzania nieruchomościami dla obiektów czy regulamin organizacyjno-porządkowy dla najemców. Dodatkowo pojawiły się załączniki do umowy o świadczenie usług technicznej obsługi budynków i serwisowania systemów technicznych oraz schemat planu zarządzania omawianą w książce nieruchomością biurową. Z pewnością przydatny okaże się również wykaz aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna w procesie zarządzania nieruchomością komercyjną.

Mamy nadzieję, że wieloletnie doświadczenia zawodowe autorów z obszaru zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz przedstawione rozważania będą cenne dla zarządców już działających na rynku, a konieczne z uwagi na spójność i kompletność publikacji spostrzeżenia ułatwią porządkowanie wiedzy tym, którzy w nieruchomościach komercyjnych upatrują swoją przyszłość zawodową.

Iwona Foryś

  wstecz do góry
Najchętniej
kupowane:

1. Kalendarz Pirelli 1964-2004
2. Biblia dla dzieci
3. Mowa ciała
4. Asertywność doskonała
5. Od chaosu do spokoju Skuteczne wychowanie dzieci z ADHD lub innymi zaburzeniami zachowania

podobne:

1. FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA. Zarządzanie Podręcznik dla liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym
2. Zarządzanie środowiskowe
3. ZARZĄDZANIE MARKĄ
4. Zarządzanie karierą
5. Zarządzanie sprzedażą detaliczną
6. Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami.
7. Zarządzanie wydajnością i błędami w sieciach Cisco
8. Zarządzanie produktem
9. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
10. Zarządzanie strategiczne w biznesie miedzynarodowym

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach lub z tego zrezygnować, wpisz swój adres e-mail i kliknij OK
ok
Zapraszamy
2005-05-09
Serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszej księgarni. Zapraszamy do zapoznania sie z książkami w promocjach
 przejdź ›  

  |  sklepy internetowe  |   elektroniczny obieg dokumentów  |