Księgarnia internetowa strona główna
Strona główna
Dla kobiet Książki dla szkół Książki na wiosnę Techniczne Stali klienci
  0,00 PLN
ok
ok
Przejrzyj kategorie
Albumy krajoznawcze
Biografie
Dzienniki, wspomnienia, listy
Ekonomia, biznes, prawo
Encyklopedie i Słowniki
Geografia, geologia
Języki obce, słowniki
Kolorowanki, wyklejanki
Książki dla dzieci i młodzieży
Literatura inna
Literatura obcojęzyczna
Literatura piękna obca
Literatura piękna polska
Literatura popularnonaukowa
Literatura sensacyjna, kryminał, horror
Medycyna i zdrowie
Militaria wojskowość
Multimedia
Nauka o literaturze
Nauki humanistyczne
Nauki ścisłe i przyrodnicze
Podręczniki, pomoce i lektury szkolne
Poezja dramat
Poradniki - zwierzęta
Przewodniki turystyczne
Psychologia i pedagogika
Reportaż, literatura faktu
Rozrywka, hobby
Sztuka, historia sztuki
Technika i technologia
Wydawnictwa albumowe
Wydawnictwa inne
Przejdź do
Autorzy
Tytuły
Wydawnictwa
Recenzje książek
Fragmenty książek
Polecamy
Menedżer


  Polecamy:
Twoja pozycja w Google
Tatry

Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Strykowski Wacław, Strykowska Justyna, Pielachowski Józef

Nasza cena:    18,80 PLN
Cena detaliczna:    20,22 PLN
   aktualnie niedostępna

  Wstecz  

Artykuły ze świata

Sklepy internetowe stają się coraz popularniejsze i chętniej wybierane również przez Polaków. Ich obsługa jest bardzo prosta, więc tak naprawdę każdy może zrobić zakupy online. Ponadto są tańsze niż sklepy w rozumieniu tradycyjnym oraz proponują nieograniczony asortyment.

Spis treści książki: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej

Wstęp

CZĘŚĆ I - SZKOŁA WSPÓŁCZESNA I ZACHODZĄCE W NIEJ PROCESY - Wacław Strykowski

1. Kierunki rozwoju edukacji i szkoły współczesnej

1.1. Wprowadzenie

1.2. Kształcenie ustawiczne i ogólne podstawą rozwoju człowieka

1.3. Wyznaczniki sukcesów w edukacji

1.4. Nauczanie zachowawcze a kształcenie innowacyjne

1.5. Cztery filary edukacji XXI wieku

1.6. Trwałość i cechy szkoły jako instytucji edukacyjnej

2. Nauczyciel i jego kompetencje

2.1. Cechy dobrego nauczyciela

2.2. Pojęcie i rodzaje kompetencji nauczyciela

2.3. Obszary kompetencji współczesnego nauczyciela

Kompetencje merytoryczne (rzeczowe)

Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne

Kompetencje diagnostyczne, związane z poznawaniem uczniów i ich środowiska

Kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania

Kompetencje dydaktyczno-metodyczne

Kompetencje komunikacyjne Kompetencje medialne i techniczne

Kompetencje związane z kontrolą i oceną osiągnięć uczniów oraz jakościowym pomiarem pracy szkoły

Kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów oraz podręczników szkolnych

Kompetencje autoedukacyjne, związane z rozwojem zawodowym

3. Teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania w szkole

3.1. Pojęcie kształcenia i wychowania

3.2. Behawiorystyczne podstawy kształcenia i wychowania

3.3. Kognitywizm jako podstawa działalności edukacyjnej

3.4. Humanistyczne podejście do kształcenia i wychowania

3.5. Uwagi końcowe

4. Proces kształcenia we współczesnej szkole

4.1. Istota i cechy procesu kształcenia

4.2. Cele kształcenia - ich rodzaje i operacjonalizacja

4.3. Zasady dydaktyczne i ich rola w realizacji procesu kształcenia

4.4. Modele realizacji procesu kształcenia Model nauczania podającego Model nauczania poszukującego

4.5. Media jako niezbędny element procesu kształcenia

Pojęcie mediów i rozwój ich zastosowań

Funkcje mediów w procesie kształcenia

Koncepcja kształcenia multimedialnego - istota, walory i warunki realizacji

Literatura i wskazówki bibliograficzne

CZĘŚĆ II - UCZEŃ I JEGO ŚRODOWISKO SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE - Justyna Strykowska

1. Diagnozowanie ucznia i jego właściwości

1.1. Czym jest diagnoza?

1.2. Rozwój, integracja oraz zaburzenia funkcji percepcyjnych i motorycznych

1.3. Pamięć i uwaga

1.4. Inteligencja, rozwój myślenia i ich diagnoza

1.5. Badanie rozwoju społeczno-emocjonalnego

1.6. Rozwój samowiedzy i jej diagnozowanie

1.7. Potrzeba poznawania osobowości ucznia

2. Problemowe zachowania uczniów

2.1. Diagnozowanie nadpobudliwości i zahamowań uczniów

2.2. Działania psychologiczno-pedagogiczne wobec dzieci nadpobudliwych

2.3. Diagnozowanie agresywności uczniów

2.4. Działania psychologiczno-pedagogiczne wobec agresji

2.5. Diagnozowanie nieposłuszeństwa uczniów wobec dorosłych

2.6. Działania psychologiczno-pedagogiczne wobec nieposłuszeństwa

2.7. Komunikacja pomiędzy nauczycielami i uczniami

3. Diagnozowanie środowiska społeczno-wychowawczego

3.1. Badanie środowiska rówieśniczego

3.2. Funkcjonowanie środowiska rodzinnego i jego diagnoza

3.3. Komunikacja pomiędzy nauczycielami i rodzicami

Literatura i wskazówki bibliograficzne

CZĘŚĆ III - ORGANIZACYJNE I KIEROWNICZE KOMPETENCJE NAUCZYCIELA - Józef Pielachowski

1. Ocena i projektowanie programów edukacyjnych oraz ocena podręczników przez nauczyciela

1.1. Czym jest program nauczania - definicje i regulacje prawne

1.2. Role nauczyciela w programowaniu nauczania szkolnego

1.3. Założenia programowe w polskim systemie edukacyjnym

1.4. Jak dokonać oceny i wyboru programu nauczania?

1.5. Zagadnienia pedagogiczne, prakseologiczne i formalne dotyczące konstruowania programu nauczania

1.6. Wymogi prawne dotyczące programu nauczania

1.7. Forma zapisu programowego

1.8. Wychowawczy wymiar programu nauczania

1.9. Jak wdrożyć program nauczania do praktyki szkolnej?

1.10. Podręczniki

2. Kompetencje organizacyjne i kierownicze nauczyciela w pracy z uczniami

2.1. Uczniowie i nauczyciel jako podmioty specyficznych form organizacji

2.2. Cechy dobrej organizacji i dobrze zorganizowanego działania

2.3. Zasady i wynikające z nich konsekwencje pedagogiczno-organizacyjne dotyczące zajęć z uczniami

2.4. Role nauczyciela i uczniów w procesie organizacyjnym

2.5. Przygotowanie organizacyjne nauczyciela - sugestie i przykładowe schematy

2.6. Nauczyciel jako organizator warsztatu pracy uczniów

Próba zdefiniowania warsztatu pracy nauczyciela i uczniów

Rodzaje zasobów tworzących warsztat pracy nauczyciela i uczniów

2.7. "Warsztatowa" infrastruktura szkoły

2.8. Uogólnione kryteria oceny (i samooceny) sprawności organizacyjnej nauczyciela

3. Kontrolowanie i ocenianie osiągnięć uczniów

3.1. Podstawowe pojęcia związane z nadzorowaniem i kontrolowaniem osiągnięć uczniów

3.2. Jak nadzorować, kontrolować i oceniać?

3.3. Obowiązki służbowe nauczyciela w dziedzinie oceniania uczniów

3.4. Organizacja nauczycielskiego warsztatu pomiaru i oceniania osiągnięć uczniów

3.5. Dlaczego ocenianie uczniów należy do najtrudniejszych obowiązków nauczyciela?

Literatura i wskazówki bibliograficzne

Aneksy

NARZĘDZIA DIAGNOZOWANIA UCZNIA I JEGO ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEGO - Justyna Strykowska

Aneks 1. Test niedokończonych zdań

Aneks 2. Inwentarz samowiedzy

Aneks 3. Kryteria diagnostyczne według DSM

Aneks 4. Wywiad z rodzicami

Aneks 5. Test Rysunek rodziny

Aneks 6. Test niedokończonych zdań (1)

Aneks 7. Test niedokończonych zdań (2)
  wstecz do góry
Najchętniej
kupowane:

1. Kalendarz Pirelli 1964-2004
2. Biblia dla dzieci
3. Mowa ciała
4. Asertywność doskonała
5. Od chaosu do spokoju Skuteczne wychowanie dzieci z ADHD lub innymi zaburzeniami zachowania

podobne:

1. MATEMATYKA WOKÓŁ NAS. Poradnik dla nauczyciela klasy 5 szkoły podstawowej
2. Sto spraw szkoły. Miniencyklopedia prawnoorganizacyjna
3. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy
4. PISANIE NIE JEST TRUDNE! Ćwiczenia redakcyjne dla klasy 4 szkoły podstawowej
5. Skarb w słowa zaklęty. Klasa 3. Przewodnik dla nauczyciela. Przedmiotowy system oceniania.
6. Matematyka 3 Podręczik Wersja dla nauczyciela Część 2
7. Język polski Między tekstami cz.1 Poradnik dla nauczyciela Początki Średniowiecze (echa współczesne)
8. Matematyka 6 Książka dla nauczyciela
9. Matematyka 5 Książka dla nauczyciela
10. Kompetencje menedżera oświaty

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach lub z tego zrezygnować, wpisz swój adres e-mail i kliknij OK
ok
Zapraszamy
2005-05-09
Serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszej księgarni. Zapraszamy do zapoznania sie z książkami w promocjach
 przejdź ›  

  |  sklepy internetowe  |   media  |